8763-Ekologija-Kisele kise
Puna slika


8763-Ekologija-Kisele kise

Cena: RSD 354.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Seminarski i Diplomski rad

 

Ljudsko delovanje prouzrokovalo je neravnotežu u količini gasova u atmosferi što je uzrok kiša sa sniženom pH vednošću koje nazivamo kiselim kišama. PH vrijednost normalne kišnice iznosi otprilike 5.6.

Ustvari, pojava koju promatramo se zove kiselo taloženje. Javlja se u dva oblika :

  • suvom
  • vlažnom

Suvo taloženje se odnosi kisele gasove i čestice u vazduh. Otprilike polovina kiselog taloženja dolazi na Zemlju u suvom obliku. Vetar tada te čestice raznosi na kuće, automobile, zgrade, stabla, tj. na sve što nas okružuje. Taj suvi talog najčešće ispere kiša i on završi u zemlji ili vodi.

Vlažno taloženje je ono koje je opšte poznato kao kisela kiša. Učinak na biljni i životinjski svet zavisi od mnogih stvari kao npr. :

  • kiselosti vode
  • hemijskom sastavu tla
  • vrsti biljnog i životinjskog sveta

 

Ugljenični (najčešće CO,CO2), azotni (najčešće NO,NO2) i sumporni (najčešće SO,SO2) oksidi u hemijskim reakcijama sa vodom iz atmosfere stvaraju ugljeničnu, azotnu i najopasniju sumpornu kiselinu, a te kiseline su ono što tako nastalu kišu, sneg ili maglu čine opasnom.

Ispuštanju ugljeničnih, azotnih i sumpornih oksida najviše doprinosi nepotpuno sagorevanje fosilnih goriva, i to iz :

  • automobila
  • termoelektrana
  • raznih fabrika

Navedeni izvori su samo od nekih glavnih zagađivača neposredno vazduha, a posredno i vode i zemlje; svega neophodnog čoveku za život.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  8763-Ekologija-Kisele kise (87,18 KB)

Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs