5448-Informatika-Vrste podataka u racunaru i njihovo predstvljan
Puna slika


5448-Informatika-Vrste podataka u racunaru i njihovo predstvljan

Cena: RSD 354.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Seminarski i Diplomski rad

  Za razliku od ljudi, računari rade sa brojevima koji imaju ograničen broj cifara, a time i konačnu (ograničenu) preciznost. Često se za računarsku tehnologiju kaže da je digitalna, jer se zasniva na ciframa - digitima.

  U komunikaciji sa računarom koriste se različiti oblici informacija: tekst, brojevi, slika, zvuk, video i animacija. Svi oblici se moraju predstaviti u obliku koji je razumljiv računaru. Podaci se u računaru mogu memorisati i obrađivati jedino u binarnom obliku. Razlog zašto računari rade na binarnim principima je u tome što je većina komponenata računara bazirana na elektronskim elementima koje mogu razlikovati samo dva stanja: da li struje ima ili nema. Na taj način ovi elementi omogućuju definisanje dva stanja svoga rada, koji odgovaraju binarnim ciframa "1" i "0".

  U ovom radu ćemo prikazati vrste podataka u računaru i njihovo predstavljanje, uz mnogo ilustracija koje će nam pomoći da lakše shvatimo ovu tematiku.

   

   


   


   5448-Informatika-Vrste podataka u racunaru i njihovo predstvljan (113,07 KB)

   Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs