4815-Tehnologija-Alkoholna fermentacija vina
Puna slika


4815-Tehnologija-Alkoholna fermentacija vina

Cena: RSD 354.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Seminarski i Diplomski rad

 

 

Etanol je produkt metabolizma velikog broja prokariotskih i eukariotskih, obligatno i fakultativno anaerobnih mikroorganizama u odsustvu spoljašnjih primaoca elektrona. Iako neki anaerobni mikroorganizmi imaju sposobnost produkcije etanola, ne mogu predstavljati potencijal u proizvodnji etanola.

 

Alkoholna fermentacija se u industrijskim uslovima izvodi korišćenjem kvasaca roda saharomices i bakterija roda zymomonas. Ovi kvasci i ove bakterije se koriste zbog svog jednostavnog metabolizma. Savremena istraživanja su pokazala da se prilikom fermentacije javljaju sojevi koji direktno iz obnovljenih skrobnih i celuloznih sirovina proizvodi etanol.


4815-Tehnologija-Alkoholna fermentacija vina (99,71 KB)

Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs