11326-Astronomija-Meteori11328-Menadzment-Uloga srednjeg menadzmenta

11327-Bankarstvo-Nastanak i razvoj bankarstva
Puna slika


11327-Bankarstvo-Nastanak i razvoj bankarstva

Cena: RSD 354.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Seminarski i Diplomski rad

Iz Grčke se tokom III veka pre naše ere menjački i zajmovni poslovi prenose u Rim, gde dostižu svoj vrhunac u robovlasničkom periodu. U starom Rimu bankar se zvao argentarius, koji se bavio menjačkim, depozitnim, zajmovnim i posredničkim poslovima u platnom prometu. Njegove knjige su služile kao javne isprave pred sudom u toku dokaznog postupka. Rimski bankar je od velikog uticaja na privredni život i na vlast, a prema nekim analizama on već tada ostvaruje personalnu uniju između finansijskog kapitala i državne vlasti i čak se približava kasnijem tipu savremenog bankara.
11327-Bankarstvo-Nastanak i razvoj bankarstva (117,15 KB)

Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs