11347-Finansije-Lizing11349-Komunikologija-Poslovna komunikacija

11348-Sociologija-Vrsnjacko nasilje
Puna slika


11348-Sociologija-Vrsnjacko nasilje

Cena: RSD 354.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Seminarski i Diplomski rad

Кривично дјело учествовања у тучи спада у кривична дјела угрожавања живота и тијела у којој је неко лице лишено живота, или је другом нанесена тешка тјелесна повреда. Кривично дјело учествовања у тучи представља специфичан вид тзв. нужног саизвршилаштва јер је за примјену ове инкриминације неопходно да радњу извршења предузме најмање три, а изузетно и два лица. Под тучом се подразумијева само оно физичко обрачунавање у коме је неко лице лишено живота или је другом нанијета тешка тјелесна повреда. Најчешће се ради о предузимању физичких активности којима се непосредно учествује у физичком обрачуну, као што је нпр. песничење гурање, вучење, ударање, и др. Међутим, није искључено да се учешће у тучи манифестује и у психичким радњама уколико је њихов садржај управљен на стварање опасне ситуације или подстицање и појачавање сукоба и туче. Према томе, под учествовањем у тучи се подразумијева свака активна дјелатност било физичка или психичка, којом се доприноси да неко буде тјелесно повријеђен или лишен живота.  (Сл. 3 и сл. 4).11348-Sociologija-Vrsnjacko nasilje (75,25 KB)

Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs