10143-Bankarstvo-Banke10145-Geografija-Geografski informacioni sistem

10144-Ekonomija-Vrste eksternalija
Puna slika


10144-Ekonomija-Vrste eksternalija

Cena: RSD 354.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Seminarski i Diplomski rad

 

 

Ovaj seminarski rad ima za temu pojam i vrste eksternalija. Pokušat ćemo objasniti najkraće pojmove. Eksternalije pozitivne, neganivne zatim izbjegavanje nastalih eksternalija pomoću potpora, poreza itd. Takođe će mo navest primjer tvornice koja zagađuje rijeku i prikazati ga grafički da bi što lakše shvatili. Objasnit ce mo nastanak riječi eksternalije i odakle potječe. Govorit će mo o Ceoseovom teoremu i njegovom primjenjivanju. Neke aktivnosti nameću troškove za tereće strane, druge donose koristi. Negativne eksternalije navode tržišta da proizvode veće količine no što je društveno poželjno. Pozitivne eksternalije navode tržišta da proizvode manje količine no što je društveno poželjno. Da bi ispravila problem, država može internalizirati eksternalije oporezujući dobra koja imaju negativne eksternalije i subvencionirajući dobra koja imaju pozitivne eksternalije. Eksternalija nastaje kada se osoba angažira u aktivnosti koja koja utječe na blagostanje druge osobe pri ćemu niti plaća niti dobiva ikakvu naknadu za taj učinak. Ako je učinak promatrača nepovoljan, zove se negativna eksternalija, ako je koristan zove se pozitivna eksternalija. U prisutnosti eksternalija društveni interes za tržišni rezultat se proširuje izvan blagostanja kupaca i prodavatelja koji sudjeluju na tržištu također uključuje blagostanje drugih osoba koje su pod njihovim neizravnim utjecajem. S obzirom da kupci i prodavatelji zanemaruju eksterne učinke njihovih akcija kada odlučuju koliko potraživati ili nuditi tržišna ravnoteža nije učinkovita kada postoje eksternalije. Odnosno ravnoteža ne uspijeva maksimalizirati ukupnu korist za društvo kao cjelinu. Eksternalije je se pojavljuju u mnogim oblicima kao i politički odgovori koji se pokušavaju nositi s neuspjesima tržišta.


10144-Ekonomija-Vrste eksternalija (81,09 KB)

Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs