10533-Finansije-Osiguranje imovine i lica10535-Ekonomija-Razvoj lokalne samouprav u Srbiji

10534-Hemija-Alakaloidi
Puna slika


10534-Hemija-Alakaloidi

Cena: RSD 354.00

Pitajte nas o ovom proizvodu

Seminarski i Diplomski rad

 

 

Alkaloidi su složena biljna organska heterociklična jedinjenja koja sadrže azot. Većina alkaloida su jedinjenja bazne prirode, složene hemijske strukture, sa jakim i specifičnim farmakološkim i toksikološkim delovanjem u čovečjem i životinjskom organizmu.

Naziv, izveden od arapske reči „al kali“ (potaša, baza) i grčkog izraza „eidos“ (sličan), uveo je 1819. godine apotekar iz Halea K. F. Meissner (1792 – 1855) povodom opisa veratrina, alkaloida otkrivenog u semenu sabadile.

U poslednji 170 godina, proučeno je mnogo biljaka i izolovano više hiljada različitih alkaloida. Mnogim alkaloidima je upoznata hemijska građa i utvrđeno delovanje, pa su uvedeni u materiju mediku. Znatan broj je i sintetizovan ili se dobija polusintetski. Prvi je sintetski dobijen koniin iz kukute 1886. godine.

Na bazi biljnih alkaloidnih sirovina razvijena je farmaceutska industrija za njihovu ekstrakciju i izradu lekova. Mnoge alkaloidne biljke se i plantažno gaje radi dobijanja prirodne sirovine za ekstrakciju alkaloida, jer je to ekonomičnije i za mnoge alkaloide pogodnije od sinteze, a za neke i jedini način proizvodnje.


10534-Hemija-Alakaloidi (87,61 KB)

Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs