Seminarski i Diplomski rad

 

FORMATBROJ STRANAJEZIK
word-seminarski-diplomski-rad

25

seminarski i diplomski radovi srbija
WORDUKUPNOSRPSKI

 

605-Pravo-Upravni spor

(PRVE TRI STRANE)

  

PREGLED TEME SEMINARSKOG I DIPLOMSKOG RADA:

Interesantno je da je u Srbiji Vrhovni sud decenijama unazad odlučivao u prvom stepenu i u sporovima protiv razrešenja direktora škola i domova zdravlja, ili na primer protiv rešenja Advokatske komore o upisu i brisanju iz Registra advokata.

 

Upravno pravo je stalni pratilac svakodnevnog života ljudi i zato je važno da rad državne uprave bude zakonit, efikasan, transparentan i kontrolisan od strane suda. Slikovito o tome je govorila februara 2006. predsednica Uravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije Milena Savatić:

- Sa upravnim pravom srećete se od rođenja pa do groba, tokom celog svog života, od upisa u matičnu knjigu rođenih do upisa u matičnu knjigu umrlih. Na primer, ako novorođenče u matičnu službu prijavi muž majke kao otac, a kasnije se, na primer, u parnici po tužbi za utvrđivanje očinstva dokaže da je otac treće lice, onda treba menjati lične podatke deteta. Pogrešno upisan datum rođenja može da bude od značaja za rešenje o odlasku u penziju.

 


 

 
 
Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs