Seminarski i Diplomski rad

 

FORMATBROJ STRANAJEZIK
word-seminarski-diplomski-rad

15

seminarski i diplomski radovi srbija
WORDUKUPNOSRPSKI

 

8763-Ekologija-Kisele kise

(PRVE TRI STRANE)

  

PREGLED TEME SEMINARSKOG I DIPLOMSKOG RADA:

Ljudsko delovanje prouzrokovalo je neravnotežu u količini gasova u atmosferi što je uzrok kiša sa sniženom pH vednošću koje nazivamo kiselim kišama. PH vrijednost normalne kišnice iznosi otprilike 5.6.
Ustvari, pojava koju promatramo se zove kiselo taloženje. Javlja se u dva oblika :
•    suvom
•    vlažnom
Suvo taloženje se odnosi kisele gasove i čestice u vazduh. Otprilike polovina kiselog taloženja dolazi na Zemlju u suvom obliku. Vetar tada te čestice raznosi na kuće, automobile, zgrade, stabla, tj. na sve što nas okružuje. Taj suvi talog najčešće ispere kiša i on završi u zemlji ili vodi.
Vlažno taloženje je ono koje je opšte poznato kao kisela kiša. Učinak na biljni i životinjski svet zavisi od mnogih stvari kao npr. :
•    kiselosti vode
•    hemijskom sastavu tla
•    vrsti biljnog i životinjskog sveta

Ugljenični (najčešće CO,CO2), azotni (najčešće NO,NO2) i sumporni (najčešće SO,SO2) oksidi u hemijskim reakcijama sa vodom iz atmosfere stvaraju ugljeničnu, azotnu i najopasniju sumpornu kiselinu, a te kiseline su ono što tako nastalu kišu, sneg ili maglu čine opasnom.
Ispuštanju ugljeničnih, azotnih i sumpornih oksida najviše doprinosi nepotpuno sagorevanje fosilnih goriva, i to iz :
•    automobila
•    termoelektrana
•    raznih fabrika
Navedeni izvori su samo od nekih glavnih zagađivača neposredno vazduha, a posredno i vode i zemlje; svega neophodnog čoveku za život.

 

 
 
Seminarski i diplomski radovi - http://www.seminarskirad.rs